Často uvažujeme nad tím, kam jsme se za tak málo let dokázali s technologickým pokrokem dostat, a kam se asi dostaneme za 20, 30, 50 let. Z vlastních zkušeností víme, že se nemusíme bát snít odvážně a divoce, protože možným se může stát ledacos. K nejčastěji diskutovaným otázkám se nepochybně řadí teleporty, lidští roboti a schopnosti medicíny. Prolínání…